Stichting Mevrouw Pon creƫert een vangnet voor hulpbehoevenden in het noorden van Thailand.
Top
dsc15781027

Verantwoording

Stichting Mevrouw Pon heeft een ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Aan de ANBI-status zijn vereisten gesteld, waaraan de Stichting voldoet.

Stichting Mevrouw Pon is lid van Partin. Partin ondersteunt kleine goede doelen.

Stichting Mevrouw Pon is onder 32131213 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is bij de Belastingdienst geregistreerd onder fiscaal nummer 818990703.

De Stichting legt jaarlijks verantwoording af in een jaarverslag.